Warunki

Warunki przynależności klubowej:

 • wypełniona i dostarczona deklaracja członkowska
 • aktualne ubezpieczenie (patrz zapis w deklaracji)
 • systematyczny, aktywny udział w treningach
 • składki członkowskie opłacane na bieżąco (patrz zapis w deklaracji)
 • opłacona indywidualna licencja członkowska PZKT (szczegóły link tutaj http://karate.pl/kontakt_z_pzkt.php

 

 

Warunki startu w zawodach organizowanych w ramach PZKT:

 • opłacona indywidualna licencja członkowska PZKT (szczegóły link tutaj http://karate.pl/kontakt_z_pzkt.php
 • wyrobiona aktualna licencja zawodnicza
 • aktualne badania lekarskie

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:

 1. Własna obiektywna ocena swoich umiejętności na dany stopień zaawansowania.
 2. Zgoda instruktora prowadzącego dopuszczająca do egzaminu.
 3. Brak zaległości w składkach.
  Opłacona licencja członkowska w ramach PZKT. Dowód opłaty licencyjnej do przedłożenia w dniu egzaminu w biurze egzaminacyjnym. Osoba, która podchodzi do egzaminu, a nie ma opłaconej indywidualnej licencji członkowskiej będzie mogła opłacić tą składkę razem z opłatą egzaminacyjną.
  Wymagania egzaminacyjne można znaleźć pod tym linkiem: http://karate.pl/wymagania_egzaminacyjne.php.