Karate Shotokan

OBJAŚNIENIE PO JAPOŃSKU „DOM SHOTO”

DATA POWSTANIA XX wiek

TWÓRCA Gichin Funakoshi

MIEJSCE POCHODZENIA Okinawa

Twórca tej formy jest powszechnie ceniony za przeniesienie karate z Okinawy do Japonii. Nazwa wywodzi się od jego pseudonimu literackiego „Shoto”, który oznacza „falujące sosny” i „kan” czyli „dom (czyjś)”.

Zewnętrzny układ – poruszany szybkością i siłą mięśni – kładzie nacisk na techniki oddychania, długie, stabilne pozycje i potężne ciosy, a także na sposoby kontrolowania umysłu i ciała. Przypuszcza się, że pochodzi z okinawskiej „te” – starożytnej techniki walki na pięści.

Kodeks i tło kulturowe

System został jasno określony w 20 filozoficznych zasadach. Oparte są na „bushido”, starożytnym kodeksie wojownika i filozofii Zen, a zawiera następujące instrukcje:

  • Nigdy nie zapominaj, że karate zaczynasz i kończysz oddawaniem szacunku.
  • W karate nie atakujesz pierwszy.
  • Sztuka rozwoju umysłu jest ważniejsza niż przyswajanie technik.
  • Najpierw zrozum sam siebie, a potem zrozumiesz innych.
  • Umysł trzeba uwolnić.
  • Nie myśl o tym, że musisz wygrać, pomyśl raczej o tym, że nie możesz przegrać.

 

„GŁÓWNY CEL KARATE NIE JEST W ZWYCIĘSTWIE LUB POKONANIU,

ALE W TYM, ABY ĆWICZĄCY DĄŻYLI DO PERFEKCJI SWOJEGO USPOSOBIENIA.” Gichin Funakoshi

Szeroki oddźwięk

Oprócz tego, że shotokan stało się popularne w Japonii, ma dużą bazę treningową na Zachodzie i jest powszechnie nauczane w wielu szkołach sztuk walki zarówno w USA jak i w Zjednoczonym Królestwie.

Tak jak wiele znakomitości karate, Gichin Funakoshi przyszedł na świat jako słabe i chorowite dziecko. Urodził się na Okinawie w 1868 roku. Treningi karate zaczynał z Yasutsune Azato, który uczył go shuri te i Yasutsune Itosu, mistrza naha te. Wyruszył w podróż do Tokio w 1922 roku i tam został przedstawicielem sztuki okinawańskiego karate. Funakoshi był również poetą i filozofem.

Skok w locie

Widowiskowe wysokie skoki widywane w wielu odmianach karate początkowo służyły strącenia przeciwnika jadącego konno za pomocą kopnięcia.