O nas

Najlepszy klub karate w Częstochowie – ponad 20 lat tradycji!

Ćwicz z nami sztuki walki w Częstochowie – zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych – również kobiety!

Klub Karate Tradycyjnego jest klubem zrzeszonym w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Klub powstał w październiku 1998r. Jednakże już cztery lata wcześniej została założona przez obecnego prezesa Krzysztofa Neugebauera, sekcja karate i to właśnie z jej przekształcenia powstał obecny klub. Treningi prowadzone są w trzech grupach zróżnicowanych pod względem wieku ćwiczących i stopnia ich zaawansowania. Dzieci i młodzież poznają zasady samoobrony, przygotowują się do wysiłku fizycznego, ćwiczą gimnastykę ruchową i odbywają zajęcia rekreacyjne.

Karate to japońska sztuka walki i samoobrony. Zapraszamy do ćwiczenia sztuk walki w Częstochowie

Karate tradycyjne, jako sztuka samoobrony, rozwijało się w Japonii przez wiele lat. Jego podstawa techniczna jest oparta na okinawskiej zasadzie to de, która z kolei opiera się na chonfa – chińskiej sztuce walki będącej formą samoobrony bez użycia broni. Podstawą filozoficzną karate tradycyjnego jest japońskie budo, które jest wspólne dla wielu japońskich sztuk walki. Ostatecznie, karate tradycyjne powstało w wyniku połączenia okinawskich form walki i japońskiej filozofii budo. Głównym pojęciem w strukturze technicznej karate tradycyjnego jest todome waza, czyli cios kończący, gdzie pojedyncza technika całkowicie unieszkodliwia przeciwnika. Ta wysoka sprawność techniczna czyni z karate tradycyjnego wielką sztukę.

Karate tradycyjne daje najwyższej jakości korzyści fizyczne, ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie całego ciała. Karate tradycyjne nie tylko dąży do rozwoju całej osoby, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji, zapewniając całkowitą równowagę i stabilne emocje. Ostatecznym celem treningu w karate tradycyjnym nie jest tylko osiągnięcie perfekcji w sztuce walki, ale raczej całkowity rozwój ludzkiego charakteru tam, gdzie walka nie jest już potrzebna. Ewolucja karate tradycyjnego zakończyła się około 1930 roku na terenie Japonii. Podstawowe techniki wzięły swój początek z „to-de”, sztuki walki bez użycia broni, która rozwinęła się na japońskiej wyspie Okinawa.

Zaawansowani zawodnicy mogą przygotowywać swoją formę do zawodów o różnej randze i doskonalić swoje umiejętności pod okiem największych autorytetów karate tradycyjnego z Polski i zza granicy. Klub ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miasta przy organizowaniu różnego rodzaju imprez dając efektowne pokazy wzbudzające ogromne zainteresowanie oraz z innymi ośrodkami tej dyscypliny wspólnie organizując zawody, seminaria szkoleniowe i obozy. Na uwagę zasługuje współpraca rodziców dzieci ćwiczących w klubie. Dzięki ich aktywnej postawie i zaangażowaniu udało się rozwiązać wiele problemów oraz nawiązać cenne kontakty służące rozwojowi klubu.

Władze klubu karate:

  • Krzysztof Neugebauer – prezes
  • Anna Neugebauer – wiceprezes
  • Janusz Barczyński – członek zarządu
  • Adrian Chaduła – członek zarządu